Otázky a odpovědi - Další informace

Kde dostanu odpověď na své další dotazy?

Veškeré další informace, které potřebujete vědět, můžete žádat ve svém Dárcovském centru. Potřebujete-li zodpovědět cílené otázky, můžete využít i e-mailové korespondence z této webové stránky prostřednictvím formuláře Žádost o informace - jiná sdělení. Na váš dotaz odpoví v nejkratší možné době plně informovaný a zaškolený lékař ČNRDD, případně pověřený nezávislý odborník.

Mnoho dalších zajímavostí a informací budete dostávat také v časopisech Naděje, které budete dostávat od okamžiku vaší registrace dvakrát ročně na vaši adresu domů.