Otázky a odpovědi - Finanční

Dostanu za odběr dřeně nějakou finanční náhradu?

Dárcovství dřeně se považuje za vysoce humánní čin, za nejvyšší dar druhému člověku v nouzi. Proto je u nás, stejně jako na celém světě bezplatné. Dárce je pouze osvobozen od tzv. regulačních poplatků při všech vyšetřeních i hospitalizaci, související s odběrem a přísluší mu finanční náhrada dalších nutných výdajů, spojených s odběrem – v první řadě cestovné. Při odběru má dárce nárok na čtyři dny placeného pracovního volna a při výpočtu roční daně z příjmu může uplatnit odečet 20 000,- Kč jako poskytnutý dar pro zdravotnické účely. Aktuální informace se dozvíte v kterémkoliv Dárcovském centru nebo pak přímo v Odběrovém centru v Plzni.

Kolik stojí můj vstup do registru?

Zařazení nových dárců do registru není levná záležitost. Největší nákladovou položku v něm tvoří složité laboratorní vyšetření transplantačních tkáňových znaků nových dárců. Cena za vstupní vyšetření každého nově registrovaného dobrovolníka vyjde v současné době na 2 000 – 3 000 Kč.

Protože náklady na nábor a vyšetření dobrovolníků, vstupujících do registru, nehradí v České republice ani stát, ani žádná ze zdravotních pojišťoven, poskytuje je v rámci svého grantového programu po celou dobu existence ČNRDD Nadace pro transplantace kostní dřeně.

Proč je hledání dárce v zahraničí dražší? Kdo to platí?

Zatímco nábor nových dobrovolníků a vyšetření jejich tkáňových znaků před vstupem do registru nelze od zdravotních pojišťoven nárokovat, finanční náklady na prověření předem vytipovaných dárců z počítačové databází registrů i samotný odběr krvetvorných buněk hradí již zdravotní pojišťovny nemocných, pro které se dárce hledá.

Hledání dárce je daleko rychlejší, organizačně snazší a levnější, je-li šance najít jej v České republice. Dárce v zahraničí – stejně jako u nás – poskytuje svou kostní dřeň či krevní krvetvorné buňky nemocnému bezplatně. Zahraničním registrům je ovšem nutné uhradit všechny provozní náklady za upřesňující vyšetření předběžně vytipovaných dárců (pro jednoho nemocného většinou několika dárců), za lékařské vyšetření dárce před odběrem, jeho pojištění, náklady nemocnice za samotný odběr včetně platů lékařů a dalšího zdravotnického personálu a samozřejmě i náklady za transport odebrané dřeně/krvetvorných buněk do ČR. V nekomplikované situaci tak náklady na odběr a dovoz krvetvorných buněk ze zahraničí pro jednoho nemocného činí kolem 500 000 korun, často však i daleko více.

Hledání dárce ve vlastním národě, uvnitř geneticky si blízké populace, má ve srovnání s odlehlejšími krajinami větší naději na úspěch, je časově méně náročné a konečně i nepoměrně levnější. Budování vlastního národního registru dárců dřeně má proto smysl a upřednostňují je všechny civilizované země.