Otázky a odpovědi - Obecné

Co je to kostní dřeň?

Kostní dřeň je rosolovitá tkáň v dutinách kostí, kde se tvoří všechny druhy krvinek, které potřebujeme pro život. Červené krvinky přenášejí kyslík do tkání a orgánů, bílé brání organismus proti infekcím, krevní destičky chrání proti krvácení.

Co jsou krvetvorné buňky?

Krvetvorné buňky neboli kmenové buňky krvetvorby jsou sice objemově nepatrnou, ale nejdůležitější součástí kostní dřeně. Pouze ony se totiž dokáží přetvořit a vyvinout do všech potřebných typů krvinek – bílých, červených i krevních destiček. Za normálních okolností sídlí kmenové buňky především v kostní dřeni, kde ve speciálním ochranném prostředí - "hnízdech" čekají na zavolání organismu, aby podle jeho aktuálních potřeb zahájily tvorbu právě potřebných krvinek. Kmenové buňky dokáží plavat i v krvi, jen za normálních okolností je jich v krvi pouze minimální množství.

Zdravý organismus má kmenových buněk velký nadbytek. Velká většina z nich v klidovém "spícím stavu" běžně nepracuje, jsou jen "do rezervy ". Pokud je ale třeba, dokáží se velmi rychle množit, dokonce tak, že z kostní dřeně vyplavou a ocitají se v nadbytku i v krevním oběhu. Množení kmenových buněk reguluje lidské tělo pomocí tzv. růstového faktoru G-CSF. To je látka bílkovinné povahy, která se v těle aktivuje při různých stavech, kdy je třeba krvetvorbu urychlit. Růstový faktor G-CSF je už dlouhá léta k dispozici i v lékové formě a používá se k povzbuzení činnosti kostní dřeně při různých nemocech, u zdravých lidí pak k uvolnění kmenových buněk z kostí do krve pro účely jejich dárcovství.

Kmenové buňky můžeme získat z kostní dřeně (z vnitřku kostí) jednoduchým odsátím – jehlami přes kůži, nebo i přímo z krve po jejich namnožení a vyplavení do krevního oběhu pomocí růstového faktoru.

Co je to tkáňový typ?

Tkáňový typ je soubor všech transplantačních znaků - HLA-antigenů. Jde o vrozený, speciálně utvářený soubor bílkovin na povrchu všech tělesných buněk a tkání, který si můžeme připodobnit k unikátnímu otisku palce nebo autorizovanému podpisu každého jedince. Slouží organismu k rozpoznání, co je tělu vlastní (neboli dobré) a co cizí (čili za běžných okolností špatné či nemocné). K úspěchu transplantace je naprosto nezbytná kompletní shoda nebo alespoň co nejbližší podobnost tkáňového HLA typu mezi dárcem a příjemcem dřeně, jinak se kostní dřeň u příjemce nepřihojí nebo naopak způsobí vážné až smrtelné komplikace.

Hlavních transplantačních HLA znaků je deset, každý z nich má ale bezpočet variant (označovaných písmeny a čísly). Ty se navíc vzájemně kombinují, takže teoreticky možných tkáňových typů jsou miliardy. Tkáňový typ se dá u každého člověka určit ze vzorku krve – buď jednodušší metodou pomocí speciálních protilátek, nebo přesněji vyšetřením buněčné DNA.

Co je vlastně transplantace dřeně? Proč se provádí?

Transplantace dřeně je nahrazení pacientovy nemocné krvetvorné tkáně zdravou kostní dření buď od jiného vhodného člověka, nebo v určitých případech i krvetvornou tkání vlastní. Jsou tedy v podstatě dvojího typu: Tzv. alogenní transplantace dřeně (dření od jiného člověka, transplantace dřeně v užším slova smyslu) se provádí u nejtěžších poruch krvetvorby, tam, kde je kostní dřeň zcela nevyléčitelně nemocná. Technické provedení transplantace není žádný chirurgický výkon: Původní nemocná kostní dřeň se u nemocného rozpustí pomocí léků – chemoterapie, na její místo se pak "naočkuje" malé množství kmenových krvetvorných buněk od jiného zdravého člověka, a to naprosto primitivním způsobem: jejich převodem do krve jako při běžné transfúzi. Transplantované kmenové buňky zaplavou s krevním oběhem do kostí, usadí se tam, postupně se namnoží a obnoví tvorbu normálních krvinek. K tomu všemu je ovšem třeba najít dárce dřeně, který je pro daného pacienta přijatelný svými tkáňovými vlastnostmi.

Něco jiného je tzv. autologní transplantace dřeně. Při ní dárce není třeba, k obnově krvetvorby se použijí vlastní buňky nemocného. Provádí se při léčbě některých nádorů. Pacient si ve vhodné fázi nemoci nechá odebrat své vlastní krvetvorné buňky (obvykle z krve po stimulaci růstovým faktorem). Odebrané vlastní kmenové buňky se uschovají ve zmrazeném stavu pro pozdější potřebu. Nemocný pak prodělá vlastní protinádorovou léčbu a na závěr dostane rozmrazené vlastní (autologní) kmenové buňky zpět, aby obnovily krvetvorbu oslabenou po protinádorové léčbě. S podporou autologní transplantace může nemocný dostat větší dávky protinádorových léků než bez ní. Autologní transplantace je pro pacienta snazším výkonem než převod dřeně od jiného člověka, nehodí se však vždy: vlastní krvetvorné buňky nemocného musí být pro tento případ v zásadě zdravé.

Alogenní transplantace dřeně (od jiného člověka – zdravého dárce) se provádí jako poslední východisko u nejtěžších chorob krve, obranyschopnosti a u některých nádorů. Zdravá transplantovaná krvetvorba totiž dokáže v organismu příjemce obnovit nejen krev, ale také celý systém obranyschopnosti, který pak bojuje s nádorem. Nejčastěji indikací jsou různé typy leukémií, těžké krvetvorné útlumy, některé vrozené poruchy obranyschopnosti a látkové přeměny u dětí, nádory vycházející z krevní tkáně (lymfomy, mnohočetný myelom), ale i jiné typy nádorů a dalších vážných nemocí.

Alogenní transplantace dřeně není složitá po technické stránce, je však pro pacienta daleko obtížnější než transplantace autologní z důvodu velmi hlubokého a dlouhodobého zásahu do systému jeho obranyschopnosti. Rekonvalescence je u nemocného dlouhá a hrozí při ní řada komplikací. Proto se provádí jenom v těch případech, kdy šance na zvládnutí nemoci a uzdravení jiným jednodušším způsobem neexistuje.

Sám nemohu být dárcem. Mohu pomoci jinak?

Každý člověk nemůže být dobrovolným dárcem dřeně, z mnoha nejrůznějších zdravotních i jiných důvodů. Je ale mnoho dalších způsobů, jak můžete ke zlepšení osudu těžce nemocných lidí přispět.

Program transplantací je nesmírně finančně náročný, nejen organizačně a medicínsky, ale i finančně. Nábor nových dárců do registru doposud nefinancuje ani stát, ani zdravotní pojišťovny. Věnujete-li sebemenší částku peněz při veřejné sbírce nebo na číslo konta: ČSOB: 043 43 043/0300, eKonto: 43 43 043/5500, buďte jisti, že každá koruna najde své správné místo a bude použita pro rozvoj registru či projektů nadace na pomoc těžce nemocným.

Pomůže i prosté odeslání dárcovské SMS s textem DMS KOSTNIDREN na telefonní číslo 87777.
Cena za odeslání DMS je 30,- Kč, programy ČNRDD a Nadace pro transplantace kostní dřeně z nich obdrží 28,50 Kč.

Můžete nabídnout i svoji ochotu, svůj čas či svoje umění. Nadace pro transplantace kostní dřeně uvítá rozšíření řad svých externích spolupracovníků, členů Klubu přátel. Každá ochotná ruka, každá minuta vašeho času, který můžete postrádat, může přinést prospěch těm, kteří si sami pomoci nemohou.