Data vámi poskytnutá jsou považována za DŮVĚRNÁ.

Změna údajů dárce

Jméno a datum narození
Vyplňte jen v případě změny vašeho jména.
Současná adresa
Dřívější adresa
Kontakt
Uveďte v případě, chcete-li potvrzení emailem.
Vaše dárcovské centrum

Odesláním tohoto formuláře, spolu s údaji zde obsaženými, výslovně prohlašuji, že souhlasím se zpracováním mnou poskytnutých osobních údajů v souladu s nařízením Evropského Parlamentu a Rady č. 2016/679 ze dne 27.4.2016 o ochraně osobních údajů (GDPR).