Information Technology

Západočeská univerzita v Plzni Address:
Univerzitní 2732/8, 301 00 Plzeň, Czech Republic
www.zcu.czURL:
IT Group Manager:
Ing. Lucie Houdová, Ph.D.
+420 377 632 544 Phone:
houdina@ntis.zcu.cz E-mail:
 
Deputy:
Ing. Oldřich Balák
+420 377 632 856Phone:
obal@civ.zcu.cz E-mail:
Staff:
MSc. Daniel Georgiev, Ph.D.
georgiev@kky.zcu.cz E-mail:
Ing. Miloš Fetter
fetter@kky.zcu.cz E-mail:
Ing. Ondřej Průcha
ondrous@civ.zcu.cz E-mail:
Ing. Jiří Fatka
fatkaj@kky.zcu.cz E-mail: