Consultation Groups

DONOR RECRUITMENT GROUP
MUDr. Jana Navrátilová Manager:
ČNRDD, Fakultní nemocnice Plzeň Address:
Alej Svobody 80, 323 00 Plzeň, Czech Republic
+420 377 533 300 Phone:
+420 377 259 072 Fax:
navratilovaj@fnplzen.cz E-mail:
Representatives of ten Donor Centres Members:
MUDr. Simona Hohlová Brno
MUDr. Jana Vondráková, Ph.D. České Budějovice
MUDr. Jitka Černohorská Hradec Králové
MUDr. Renata Procházková, Ph.D. Liberec
MUDr. Eliška Vyskočilová Most
MUDr. Zuzana Ambrůzová Olomouc
Mgr. Alena Malušková Ostrava
Bc. Eva Bystřická Plzeň
pplk. MUDr. Miloš Bohoněk Praha
MUDr. Jiří Masopust Ústí nad Labem
MUDr. Pavel Jindra, Ph.D. HLA laboratory of CNMDR
GROUP OF CONSULTANTS
MUDr. Pavel Jindra, Ph.D.
Fakultní nemocnice Plzeň Address:
Alej Svobody 80, 323 00 Plzeň, Czech Republic
+420 377 104 621 Phone:
+420 377 104 623Fax:
jindra@fnplzen.cz E-mail:
MUDr. Kateřina Steinerová
Fakultní nemocnice Plzeň Address:
Alej Svobody 80, 323 00 Plzeň, Czech Republic
+420 377 104 621 Phone:
+420 377 104 623 Fax:
steinerovak@fnplzen.cz E-mail:
GROUP OF INDEPENDENT EXPERTS
prof. MUDr. Edgar Faber, CSc. Clinical:
Fakultní nemocnice Olomouc Address:
I.P.Pavlova 6, 779 00 Olomouc, Czech Republic
+420 588 442 877 Phone:
+420 588 442 517 Fax:
faber@fnol.cz E-mail:
doc. MUDr. Pavel Žák, Ph.D.
Fakultní nemocnice Hradec Králové Address:
Sokolská 581, 500 05 Hradec Králové, Czech Republic
+420 495 832 886 Phone:
+420 495 832 011 Fax:
zakpavel@fnhk.cz E-mail:
doc. MUDr. Daniel Lysák, Ph.D.
Hematologicko-onkologické odd. FN Plzeň Address:
Alej Svobody 80, 323 00 Plzeň, Czech Republic
+420 377 104 625 Phone:
+420 377 104 623 Fax:
lysak@fnplzen.cz E-mail:
Ing. Marta Kučerová Financial:
Plzeň
Mgr. Aleš Majer Legal:
Chlumčany