Laboratories

ČNRDD, Fakultní nemocnice Plzeň Address:
Alej Svobody 80, 323 00 Plzeň, Czech Republic
+420 377 104 621 Phone:
+420 377 104 623Fax:
HLA laboratory Director:
MUDr. Pavel Jindra, Ph.D.
jindra@fnplzen.cz E-mail:
 
Co-director:
Mgr. Daniela Šantová
santova@kostnidren.cz E-mail: