Quality Committee

Medical Director
MUDr. Pavel Jindra, Ph.D.
ČNRDD, Fakultní nemocnice PlzeňAddress:
Alej Svobody 80, 323 00 Plzeň, Czech Republic
+420 377 104 621 Phone:
+420 377 104 623Fax:
jindra@fnplzen.cz E-mail:
HLA Laboratory Manager
MUDr. Pavel Jindra, Ph.D.
ČNRDD, Fakultní nemocnice PlzeňAddress:
Alej Svobody 80, 323 00 Plzeň, Czech Republic
+420 377 104 621 Phone:
+420 377 104 623Fax:
jindra@fnplzen.cz E-mail:
Coordination Centre Manager
MUDr. Jana Navrátilová
ČNRDD, Fakultní nemocnice Plzeň, 8. patro Address:
Alej Svobody 80, 323 00 Plzeň, Czech Republic
+420 377 533 300 Phone:
+420 377 259 072Fax:
navratilovaj@fnplzen.cz E-mail:
Work up Centre Manager
MUDr. Marcela Hrabětová
Hematologicko-onkologické odd. FN Plzeň Address:
Alej Svobody 80, 323 00 Plzeň, Czech Republic
+420 377 103 825 Phone:
+420 377 103 719Fax:
hrabetovam@fnplzen.cz E-mail:
Collection Centre Manager
doc. MUDr. Daniel Lysák, Ph.D.
Hematologicko-onkologické odd. FN Plzeň Address:
Alej Svobody 80, 323 00 Plzeň, Czech Republic
+420 377 104 625 Phone:
+420 377 104 623Fax:
lysak@fnplzen.cz E-mail:
IT Group Manager
Ing. Lucie Houdová, Ph.D.
NTIS - Nové technologie pro informační společnost Address:
Fakulta aplikovaných věd
Západočeská univerzita v Plzni
Univerzitní 22, 306 14 Plzeň, Czech Republic
+420 377 632 544 Phone:
houdina@ntis.zcu.cz E-mail:
Quality Control Manager
MUDr. Kateřina Steinerová
ČNRDD, Fakultní nemocnice Plzeň Address:
Alej Svobody 80, 323 00 Plzeň, Czech Republic
+420 377 104 625 Phone:
+420 377 104 623Fax:
steinerovak@fnplzen.cz E-mail: