Transplant Centres

Brno

Fakultní nemocnice Brno
Interní hematologická a onkologická klinika
Jihlavská 20
625 00 Brno
Czech Republic
www.fnbrno.cz
Chief Physician: prof. MUDr. Jiří Mayer, CSc.

Praha

Transplantační centrum pro dospělé pacienty
Ústav hematologie a krevní transfuze
U Nemocnice 2094/1
128 20 Praha 2
Czech Republic
www.uhkt.cz
Director: prof. MUDr. Petr Cetkovský, Ph.D., MBA

Olomouc

Fakultní nemocnice Olomouc
Hemato - onkologická klinika
I. P. Pavlova 6
779 00 Olomouc
Czech Republic
www.fnol.cz
Chief Physician: prof. MUDr. Tomáš Papajík, CSc.

Hradec Králové

Fakultní nemocnice Hradec Králové
IV. interní hematologická klinika
Sokolská 581
500 05 Hradec Králové
Czech Republic
www.fnhk.cz
Chief Physician: doc. MUDr. Pavel Žák, Ph.D.

Praha

Transplantační centrum pro dětské pacienty
Fakultní nemocnice v Motole
Klinika dětské hematologie a onkologie
V úvalu 84, 150 06 Praha 5
Czech Republic
www.fnmotol.cz
Chief Physician: prof. MUDr. Jan Starý, DrSc.

Plzeň

Fakultní nemocnice Plzeň
Hematologicko - onkologické oddělení
Alej Svobody 80
304 60 Plzeň
Czech Republic
www.hematologieonkologie.cz
Chief Physician: MUDr. Pavel Jindra, Ph.D.