Work-up Centre

Aferetické centrum FN Plzeň Address:
Alej Svobody 80, 323 00 Plzeň, Czech Republic
+420 377 103 825 Phone:
+420 377 103 719Fax:
Work up Centre Manager:
MUDr. Marcela Hrabětová
hrabetovam@fnplzen.cz E-mail:
 
Staff:
MUDr. Lekaá Mohammadová
lekaa@fnplzen.cz E-mail: