Nábor dárců ČNRDD

Cílem registru dobrovolných dárců krvetvorných buněk je zajistit dárce krvetvorných buněk potřebnému pacientovi.

Tento dárce by měl být: (1) nalezen co nejrychleji, (2) maximálně shodný v transplantačních znacích (HLA antigenech) a (3) v dobrém zdravotním stavu, aby byl schopný odběru. Pro výsledek transplantace jsou všechny 3 uvedené podmínky zásadní, neboť jejich splnění zaručí co nejlepší výsledek transplantace.

Je logické, že všechny tyto 3 podmínky nejlépe naplní registry disponující velkým počtem mladých dárců. Neboť máme-li dostatečně velký a tudíž i z hlediska transplantačních znaků "pestrý" registr, potom rychleji a snadněji nalezneme maximálně shodného dárce. A máme-li většinou dárce mladé, pak tito jsou přirozeně zdravější a schopní bez problémů darovat krvetvorné buňky.

Další podstatnou výhodou mladých dárců je to, že nákladné vstupní vyšetření transplantačních znaků je lépe využito, protože mladí dárci mohou déle zůstávat v databázi a tak být déle potenciální nadějí i pro budoucí pacienty.

O něco výhodnější jsou dárci mužského pohlaví – jsou obvykle těžší, takže odpadá váhový nepoměr v případě útlé dárkyně a silného pacienta. Kromě toho ženy po těhotenství mohou mít určité protilátky, které transplantaci dokážou někdy komplikovat. Nicméně je třeba zdůraznit, že každý dárce – bez ohledu na věk a pohlaví - je cenný, zvláště je-li pro daného pacienta tím jediným.

Nábor nových dárců ČNRDD je primárně organizován na všech dárcovských centrech a tento jakýsi "necílený" nábor probíhá trvale, v pravidelných intervalech je navíc podpořen celostátní kampaní (například v roce 2011 kampaní "Zapište se někomu do života").

Kromě toho vyvíjí registr nepřetržitě cílené aktivity k získávání dárců ze specifických skupin. Cílem těchto aktivit je právě naplnění všech v úvodu zmíněných požadavků na ideálního dárce, tedy snaha zkvalitnit databázi dárců registru. Tomuto účelu slouží jednak (A) nábor dárců ze specifických skupin a (B) nábor dárců z etnických menšin.

A: NÁBOR DÁRCŮ ZE SPECIFICKÝCH SKUPIN

Od roku 2009 vyvíjí ČNRDD cílené aktivity k získávání dárců z dalších specifických skupin, kde lze k dárcovství dřeně a krvetvorných buněk přednostně oslovit mladé, zdravé a fyzicky zdatné muže. V současnosti tento nábor probíhá v několika hlavních"směrech":

Nábor dárců z řad Policie ČR:

Náborová kampaň byla zahájena v květnu 2009 mezi příslušníky Policie ČR, městské a obecní policie v Plzeňském a Karlovarském kraji, od listopadu 2009 pak celostátně pod záštitou policejního prezidenta. Více informací na webových stránkách www.policie.cz

Nábor dárců z řad profesionálních hasičů:

Náborová kampaň mezi příslušníky HZS ČR byla zahájena v dubnu 2012 na slavnostním večeru "Poděkování dárcům" v Obecním domě v Praze. Kampaň probíhá pod záštitou generálního ředitele HZS ČR plk. Ing. Drahoslava Ryby. Více informací na webových stránkách www.hzscr.cz

Nábor dárců z řad Armády ČR:

Náborová kampaň "Armáda dává naději" byla zahájena za podpory Ministerstva obrany a náčelníka Generálního štábu AČR generálporučíka Petra Pavla v září 2012 na vernisáži výstavy fotografií "Život s nadějí". V dubnu 2013 na slavnostním večeru "Poděkování dárcům" v Obecním domě v Praze dostala AČR cenu nadace za nejvýznamnější nemateriální pomoc za rok 2012. Více na webových stránkách www.army.cz

Nábor dárců z řad Městské Policie hlavního města Prahy:

Náborová kampaň byla zahájena v září 2013 na společné tiskové konferenci ČNRDD a MP za podpory ředitele policie Ing. Eduarda Šustera, který také vstoupil do registru a vyzval své kolegy strážníky, aby ho následovali. Více informací na webových stránkách www.mppraha.cz

Nábor dárců z ostatních skupin:

Zde se ve spolupráci s Dárcovskými centry a spolupracujícími Transfuzními odděleními zaměřujeme především na nábor mezi sportovci a středoškolskými a vysokoškolskými studenty (např. Skokový pohár České pojišťovny, Český svaz házené, fotbalový tým Victoria Plzeň, Západočeská Univerzita v Plzni, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště automobilní Ústí nad Orlicí …) 

B: NÁBOR DÁRCŮ Z ETNICKÝCH MENŠIN

Cíleným náborem dárců z etnických menšin sleduje ČNRDD od roku 2004 cíl obohatit vlastní a tím i mezinárodní databázi dárců o dobrovolníky – nositele "unikátních" HLA znaků, kteří mohou v budoucnu změnit osud nemocným z etnických menšin v ČR, ale i pacientům stejných národů kdekoliv jinde na světě. Takto v minulosti opakovaně proběhly náborové akce např. mezi vietnamskou, židovskou, romskou či arabskou komunitou.

Transplantaci kostní dřeně absolvuje v České republice ročně několik set pacientů.

Z toho 75 % dárců krvetvorných buněk je od nepříbuzného dobrovolného dárce.

Bohužel pro každého čtvrtého pacienta se "jeho" dárce kostní dřeně nenajde…

Proto je tak nutné počet dobrovolníků v registru neustále zvyšovat!