Akreditace

1) WMDA – Světová asociace dárců dřeně

Akreditace WMDA byla udělena ČNRDD v březnu 2005 (v pořadí jako čtvrté organizace toho druhu na světě). Znamená splnění přísných kritérií, stanovených WMDA pro nábor dárců dřeně, vyšetření jejich transplantačních znaků, zajištění bezpečnosti a kvality odběrů krvetvorných buněk a mnoha dalších organizačních, etických, právních i finančních souvislostí. Obhájení udělené akreditace WMDA probíhá v pětiletých cyklech.
www.worldmarrow.org

2) EFI – Evropská federace pro imunogenetiku

Centrální HLA laboratoř CNRDD je nositelem akreditace EFI od r.2001. Dokládá splnění evropských požadavků na kvalitu laboratorního vyšetření transplantačních HLA znaků. Obhájení udělené akreditace EFI probíhá v ročních cyklech.
www.efiweb.eu

3) JACIE – Spojený akreditační výbor Mezinárodní společnosti pro buněčnou terapii (ISCT) a Evropské skupiny pro transplantace krve a dřeně (EBMT)

Odběrové centrum ČNRDD a Transplantační centrum na Hematologickém oddělení FN Plzeň jsou nositeli akreditace JACIE od r.2008. Akreditace dokládá splnění přísných mezinárodních standardů pro kvalitu a bezpečnost medicínské a laboratorní praxe při odběru krvetvorných buněk, jejich zpracování i léčebném podání včetně zpracování a hlášení veškerých pracovních výsledků. Obhájení udělené akreditace JACIE probíhá v tříletých cyklech.
www.jacie.org

4) SÚKL - Státní ústav pro kontrolu léčiv

Povolení činnosti tkáňového zařízení zde
www.sukl.cz

WMDA

Světová asociace dárců dřeně.

EFI

Evropská federace pro imunogenetiku.

JACIE

Spojený akreditační výbor Mezinárodní společnosti pro buněčnou terapii (ISCT) a Evropské skupiny pro transplantace krve a dřeně (EBMT).

SÚKL

Státní ústav pro kontrolu léčiv.