Aktuální čísla

Počet registrovaných dárců k 31. 1. 2020 Počet celkem
ČNRDD 96 012
světa (WMDA Search&Match) 36 864 478


Činnost ČNRDD 1992 – 31. 1. 2020 Počet celkem
Počet odběrů dárců ČNRDD celkem 749
Z toho pro pacienty v ČR 498
Z toho pro pacienty v zahraničí 251
Počet odběrů zahraničních dárců pro pacienty ČR 1002
Celkový počet odběrů zprostředkovaný ČNRDD 1751