Aktuální čísla

Počet registrovaných dárců k 31. 5. 2020 Počet celkem
ČNRDD 97 848
světa (WMDA Search&Match) 37 566 256


Činnost ČNRDD 1992 – 31. 5. 2020 Počet celkem
Počet odběrů dárců ČNRDD celkem 759
Z toho pro pacienty v ČR 504
Z toho pro pacienty v zahraničí 255
Počet odběrů zahraničních dárců pro pacienty ČR 1027
Celkový počet odběrů zprostředkovaný ČNRDD 1786