Aktuální čísla

Počet registrovaných dárců k 31. 10. 2019 Počet celkem
ČNRDD 92 571
světa (Bone Marrow Donors Worldwide – BMDW) 36 357 785


Činnost ČNRDD 1992 – 31. 10. 2019 Počet celkem
Počet odběrů dárců ČNRDD celkem 730
Z toho pro pacienty v ČR 488
Z toho pro pacienty v zahraničí 242
Počet odběrů zahraničních dárců pro pacienty ČR 990
Celkový počet odběrů zprostředkovaný ČNRDD 1720