Klíčová data historie ČNRDD

2015

Dosaženo 60.000 dárců

Mediální kampaň TV NOVA

2 dárcovská centra dosáhla 10.000 dárců (Olomouc, Plzeň)

19.9. 2015 světový den dárcovství dřeně

WMDA Search Coordinator Certificate Training Programme - Basic Level - Lucie Marckardt

2014

500. dárce ČNRDD daroval krvetvorné buňky

Noví patroni programu dárcovství

Dosaženo 50 000 dárců

Obhájena WMDA akreditace

2013

1000. transplantace zprostředkovaná ČNRDD

2012

Úmrtí prim. MUDr. V. Kozy, nové vedení ČNRDD

2011

Celoplošnými médii podporovaná kampaň „Zapište se někomu do života“ – během 13 měsíců získáno téměř 10 000 dárců

2010

V říjnu úspěšná obhajoba prestižní WMDA akreditace z roku 2005.

2009

Čtvrtá revize pracovních standardů.

Napojení na Evropský informační systém EMDIS.

Zahájení cílené kampaně na nábor dárců z řad policie.

Šestistá transplantace ČNRDD.

2008

Pětistá transplantace ČNRDD.

Akreditace odběrového centra ČNRDD Plzeni Spojeným akreditačním výborem Mezinárodní společnosti pro buněčnou terapii a Evropské skupiny pro transplantace krve a dřeně (JACIE).

2007

Čtyřstá transplantace ČNRDD.

2006

ČNRDD vyhodnocen dle statistik WMDA jako třetí nejefektivněji pracující registr dárců dřeně na světě.

2005

Spoluorganizace sjezdu Evropské skupiny pro transplantace krve a dřeně (EBMT) v březnu 2005 v Praze – poprvé v zemích bývalého východního bloku.

19. března 2005 obhájení prestižní akreditace Světové asociace dárců dřeně (WMDA), v pořadí jako čtvrtý registr na světě (po registrech v britském Walesu, Francii a Národním programu dárců dřeně USA).

ČNRDD vybrán jako školící pracoviště rozvíjejících se registrů v dalších zemích v rámci tzv. outreach programu EBMT a WMDA.

2004

Zahájení náboru dárců z etnických minorit, nositelů unikátních transplantačních znaků.

2003

Další zkvalitňování laboratorních metod při typizaci dárců.

Podpora rozvoje registrů v Polsku a na Slovensku.

2002

Zapojení devátého dárcovského centra v ÚVN Praha-Střešovice.

Nábor více než 5000 nových dárců intenzivní kampaní prostřednictvím TV NOVA. Počet dárců v databázi ČNRDD překročil 24 000.

Nová revize pracovních standardů.

Stá transplantace ČNRDD.

2001

Akreditace centrální HLA laboratoře ČNRDD v Plzni Evropskou federací pro imunogenetiku (EFI).

2000

Zahájeny odběry stimulovaných krevních kmenových buněk aferézami na separátoru.

1999

Právní osamostatnění registru od nadace formou obecně prospěšné společnosti (z důvodu změny legislativy nadací). Změna názvu na Český národní registr dárců dřeně – ČNRDD.

Vstup do mezinárodních výzkumných projektů.

1998

První transplantace zahraničního pacienta dření českého dárce.

1997

Podpis smlouvy o spolupráci mezi nadací a největším registrem světa - Národním programem dárců dřeně USA (NMDP).

První dovozy dření zahraničních dárců do ČR prostřednictvím CRDKD.

1996

Přes 10 000 registrovaných dárců.

První revize pracovních standardů registru.

1995

Zapojení 8. dárcovského centra v Brně.

Zahájení typizací transplantačních znaků na DNA úrovni, založení centrální DNA banky.

1994

Vstup do Světové asociace dárců dřeně (World Marrow Donor Association – WMDA).

1993

Napojení na celosvětovou síť registrů Bone Marrow Donors Worldwide (BMDW).

První nepříbuzenská transplantace dřeně v ČR s českým dobrovolným dárcem.

1992

Vypracování standardů registru a osvětových materiálů pro dárce dřeně.

Založení Centrálního registru dárců kostní dřeně (CRDKD) v rámci Nadace pro transplantace kostní dřeně. Zakládajícími členy registru se stala dárcovská centra a HLA laboratoře při krajských transfuzních odděleních v Českých Budějovicích, Hradci Králové, Mostu, Plzni, Olomouci, Ostravě a Ústí nad Labem.

Zahájení osvěty a náboru dárců.

Pořádání prvních veřejných sbírek k finančnímu krytí projektu Nadací pro transplantace kostní dřeně.

První stovky registrovaných dárců.

1991

Přípravná fáze, konzultace spolupracujících odborníků v ČR i v zahraničí (jmenovitě s registrem Anthonyho Nolana v Anglii, registrem Europdonor v Nizozemsku a Národním programem dárců dřeně USA – NMDP).