Výňatek ze smlouvy z r. 1997 o spolupráci mezi NMDP a ČNRDD

National Marrow Donors Program - NMDP

Národní program dárců dřeně – USA

Národní program dárců dřeně USA je největší dárcovskou organizací světa. Aktuálně disponuje databází téměř šesti milionů dobrovolných dárců dřeně a více než 80 tisíc zamrazených štěpů pupečníkové krve z 15 různých ústavů a institucí USA. Vyvíjí rovněž rozsáhlou výzkumnou, výukovou a publikační činnost. Spolupráce s NMDP při poskytování informací a vzájemné výměně vhodných štěpů krvetvorných buněk je podmíněna souhlasem legislativních orgánů USA.

ČNRDD spolupracuje s NMDP na základě smlouvy, uzavřené v září 1997 a následně schválené zdravotním výborem Kongresu Spojených států.

www.nmdp.org