Organizace ČNRDD

Organizace ČNRDD

Český národní registr dárců dřeně je obecně prospěšnou společností, založenou Nadací pro transplantace kostní dřeně jako samostatný právní subjekt. Dle zákona č. 248/1995 Sb. Občanského zákoníku České republiky o obecně prospěšných společnostech je zapsán od 31. 12. 1998 Krajským obchodním soudem v Plzni pod spisovou značkou O7.

Struktura ČNRDD:

A. Vlastní organizační složky ČNRDD:

správní rada, dozorčí rada a odborné vedení organizace

rada kvality

skupina pro nábor dárců

skupina konziliářů

koordinační centrum

HLA laboratoř a DNA depozitář

oddělení financí a účetnictví, administrativa

B. Kontrahované organizační složky ČNRDD:

centra dárců (10)

odběrové centrum (1)

work-up centrum (1)

transplantační centra (6)

skupina nezávislých expertů

skupina informační technologie (IT)