Vývoj databáze dárců ČNRDD

Dárci ČNRDD v letech 2008-2018
graf 1
Dárci ČNRDD v jednotlivých DC k 21.12.2018
graf 2
Kategorizace dárců ČNRDD k 31.12.2018
graf 3
Zařazení a vyřazení dárci ČNRDD v letech 2008-2018
graf 4
Úroveň DNA typizace dárců 2018
graf 5
Úroveň A-B-DRB1 typizace dárců 2018
graf 6

Vstupní vyšetření dárců ČNRDD bylo do roku 2009 prováděno sérologickou metodou pro HLA-A, a –B, lokusy, HLA DR lokus byl vyšetřován molekulárně geneticky. Od roku 2009 jsou všichni dárci ČNRDD typizováni výhradně přesnějšími molekulárně-genetickými technikami ve všech základních lokusech HLA-A,-B,-DR. Tato typizace se provádí výhradně laboratořích akreditovaných Evropskou federací pro imunogenetiku (EFI) v Plzni a Olomouci.