Obecná část

Organizace a řízení kvality Stáhnout
Formulář - E01 Plán auditů ČNRDD na rok Stáhnout zde
Formulář - E02 Audit KC Stáhnout zde
Formulář - E03 Audit DC Stáhnout zde
Formulář - E04 Audit WC Stáhnout zde
Formulář - E05 Audit konziliářů a expertů Stáhnout zde
Formulář - E06 Audit transportů krvetvorných buněk Stáhnout zde
Formulář - E07 Audit personálních dokumentů a edukací Stáhnout zde
Formulář - E08 Audit reportování SAE Stáhnout zde
Formulář - E09 Audit fungování SŘK Stáhnout zde
Formulář - E10 Audit dat a outcome analýz Stáhnout zde
Formulář - E11 Audit IT Stáhnout zde
Formulář - E12 Záznam, výsledek a hodnocení provedeného auditu Stáhnout zde
Formulář - E14 Historie SOP a formulářů Stáhnout zde
Formulář - E15 Audit OC Stáhnout zde
Formulář - C01 Deklarace souladu procedur DC se standardy WMDA Stáhnout zde
Formulář - C02 Deklarace souladu procedur TC se standardy WMDA Stáhnout zde
Formulář - C03 Deklarace souladu procedur OC se standardy WMDA Stáhnout zde
Formulář - C04 Deklarace souladu procedur WU se standardy WMDA Stáhnout zde
Formulář - C05 Deklarace souladu procedur kurýrní společnosti se standardy WMDA Stáhnout zde
Operační manuál - organizace, řízení kvality Stáhnout zde
SOP - E01 Obecná SOP definice, seznam Stáhnout zde
SOP - E02 pro psaní SOP Stáhnout zde
SOP - E03 pro interní audit Koordinačního centra Stáhnout zde
SOP - E04 pro interní audit Dárcovských center Stáhnout zde
SOP - E05 pro interní audit Work up centra Stáhnout zde
SOP - E06 pro interní audit skupiny konziliářů a nezávislých expertů Stáhnout zde
SOP - E07 pro interní audit transportů krvetvorných buněk Stáhnout zde
SOP - E08 pro interní audit personálních dokumentů a edukace Stáhnout zde
SOP - E09 pro interní audit reportování SAECHN Stáhnout zde
SOP - E10 pro interní audit fungování SŘK Stáhnout zde
SOP - E11 pro interní audit dat a outcome analýz Stáhnout zde
SOP - E12 pro interní audit IT Stáhnout zde
SOP - E13 pro interní audit OC Stáhnout zde


Nežádoucí události a reakce, chyby a nehody AE(CH/N) Stáhnout
Formulář - F01 Report SAECHN Stáhnout zde
Operační manuál - nežádoucí události Stáhnout zde
SOP - F01 Postup při hlášení (S)AECHN Stáhnout zde


Kvalifikace, trénink, edukace Stáhnout
Formulář - G01 Záznam o tréninku školení personálu ČNRDD Stáhnout zde
Formulář - G02 Individuální záznam kontinuální edukace Stáhnout zde
Formulář - G03 Proškolení spolupracujících pracovníků Stáhnout zde
Operační manuál - kvalifikace, trénink, edukace Stáhnout zde
SOP - G01 Systém tréninku a edukace personálu Stáhnout zde


Havarijní plán Stáhnout
Formulář - J01 Protokol o mimořádné události Stáhnout zde
Operační manuál - havarijní plán Stáhnout zde