Specifická část

Nábor dárců a výběr dárce pro nemocného Stáhnout
Formulář - K01 Přihláška do ČNRDD Stáhnout zde
Formulář - K02 Informovaný souhlas dárce s uskladněním DNA Stáhnout zde
Operační manuál - část K - nábor dárce Stáhnout zde
SOP - K01 Vyšetření dárce kostní dřeně v době náboru Stáhnout zde
SOP - K02 Kódování dárce Stáhnout zde
SOP - K03 – Manuál programu CEDAR Stáhnout zde


Charakteristika dárce a HLA typizace Stáhnout
Formulář - L01 Dicrepant typing report Stáhnout zde
Operační manuál - část L - charakteristika dárce Stáhnout zde
SOP - L01 HLA data dárců – pravidla reportování, záznam do databáze ČNRDD Stáhnout zde
SOP - L02 Export HLA dat dárců z HLA laboratoře Stáhnout zde
SOP - L03 Kontrola kvality HLA dat dárců ČNRDD Stáhnout zde
SOP - L04 Postup při rozporech v HLA typizaci dárce Stáhnout zde
SOP - L05 Klinická kritéria pro přístup k dárci Stáhnout zde


IT řízení a správa Stáhnout
Operační manuál - část M-informační technologie Stáhnout zde
SOP - M01 Práce s databází RDKD Stáhnout zde
SOP - M02 Elektronické záznamy Stáhnout zde
SOP - M03 Převod HLA z LAB Stáhnout zde
SOP - M05 Export dat do BMDW Stáhnout zde
SOP - M06 Řešení mimořádných událostí Stáhnout zde


Postup při žádosti o vyhledání dárce Stáhnout
Formulář - N01 Preliminary search request Stáhnout zde
Formulář - N02 Výsledek vyhledávání Stáhnout zde
Formulář - N03 Request for extended donor typing Stáhnout zde
Formulář - N04 Blood sample request for verification typing Stáhnout zde
Formulář - N05 Oznámení odeslání vzorku na VT Stáhnout zde
Formulář - N06 Dotazník o zdravotním stavu dárce krvetvorných buněk Stáhnout zde
Formulář - N07 Souhlas dárce s verifikační typizací Stáhnout zde
Formulář - N08 Informativní pohovor s dárcem před verifikační typizací Stáhnout zde
Formulář - N09 Výsledek verifikačního vyšetření Stáhnout zde
Formulář - N10 Výsledky IDM Stáhnout zde
Formulář - N11 Formal request PBSC_BM Stáhnout zde
Formulář - N12 Formal request DLI Stáhnout zde
Formulář - N13 Prescription for BM_PBSC_DLI Stáhnout zde
Formulář - N14 Abnormal donor finding letter Stáhnout zde
Formulář - N15 Notification unable to clear donor Stáhnout zde
Formulář - N16 Předodběrové vyšetření dárce Stáhnout zde
Formulář - N17 Informativní pohovor s dárcem před odběrem Stáhnout zde
Formulář - N19 Souhlas s dárcovstvím kostní dřeně Stáhnout zde
Formulář - N20 Orientační harmonogram odběru krevních buněk na separátoru Stáhnout zde
Formulář - N21 Orientační harmonogram odběru kostní dřeně Stáhnout zde
Formulář - N22 Souhlas s dárcovstvím periferních krvetvorných buněk Stáhnout zde
Formulář - N23 Souhlas dárce se zavedením centrálního žilního katétru Stáhnout zde
Formulář - N24 Souhlas s dárcovstvím lymfocytů Stáhnout zde
Formulář - N25 Donor final clearance Stáhnout zde
Formulář - N26 Zrušení vyhledávání Stáhnout zde
Formulář - N27 Souhlas dárce s odběrem krve na HLA typizaci Stáhnout zde
Operační manuál - část N - vyhledávání dárce Stáhnout zde
SOP - N01 Organizace verifikační typizace Stáhnout zde
SOP - N02 Organizace work-up Stáhnout zde
SOP - N03 Posouzení zdravotní způsobilosti dárce krvetvorných buněk Stáhnout zde


Druhé a následné darování Stáhnout
Formulář - O01 Druhé a následné darování Stáhnout zde
Formulář - O02 Vyjádření experta na žádost Stáhnout zde
Formulář - O03 Odpověď ČNRDD na žádost o druhé a následné darování Stáhnout zde
Operační manuál - část O - druhé a následné darování Stáhnout zde
SOP - O01 Druhé a následné darování Stáhnout zde


Odběr zpracování a transport krvetvorných buněk Stáhnout
Formulář - P01 Collection report PBSC BM DLI Stáhnout zde
Formulář - P04 Evidence podání G-CSF Stáhnout zde
Formulář - P05 Checklist for verification and labeling Stáhnout zde
Formulář - P06 Transport of stem cell product audit Stáhnout zde
Formulář - P07 Evaluation of received product Stáhnout zde
Formulář - P08 Courier letter Stáhnout zde
Formulář - P09 Dokumentace specifického zaškolení kurýři Stáhnout zde
Formulář - P10 Verification of cell product BM PBSC DLI Stáhnout zde
Formulář - P13 Courier emergency contact Stáhnout zde
Formulář - P14 Evidence teploptních čidel Stáhnout zde
Formulář - P15 Evidence a sanitace boxů Stáhnout zde
Formulář - P16 Záznam o školení personálu Stáhnout zde
Operační manuál - část P - odběr a transport Stáhnout zde
SOP - P01 Transport produktu Stáhnout zde
SOP - P02 Monitorování teploty produktu během transportu Stáhnout zde
SOP - P03 Kurýři – postupy a činnosti Stáhnout zde
SOP - P04 Mobilizace dárce periferních kmenových buněk Stáhnout zde
SOP - P05 Posuzování kvality štěpu Stáhnout zde
SOP - P06 Testování sterility produktu Stáhnout zde
SOP - P07 Vydání produktu k aplikaci Stáhnout zde
SOP - P08 Značení produktů Stáhnout zde
SOP - P09 Indikace použití centrálního žilního katetru pro aferézu Stáhnout zde


Sledování pacienta a dárce Stáhnout
Formulář - Q01 Žádost o sledování dárce po odběru Stáhnout zde
Formulář - Q02 Kontrola dárce po odběru PBSC Stáhnout zde
Formulář - Q03 Sledování dárce po odběru krvetvorných buněk týden měsíc Stáhnout zde
Formulář - Q04 Sledování dárce krvetvorných buněk 6 měsíců po odběru Stáhnout zde
Formulář - Q05 Výpis sledovaných dárců v daném měsíci Stáhnout zde
Formulář - Q06 Hlášení zdravotní komplikace u dárce Stáhnout zde
Formulář - Q07 Stem cell transplantation follow up Stáhnout zde
Formuláře - Q08 - Sledování dárce po odběru krvetvorných buněk 1 rok až 10 let Stáhnout zde
Operační manuál - část Q - sledování pacienta a dárce Stáhnout zde
SOP - Q01 Sledování dárce po odběru Stáhnout zde